Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2117 dzienników.

* * *

jes­tem ka­mieniem z ser­ca, rzu­conym na głęboką wodę, gdzie jest płacz i zgrzy­tanie języka 

dziennik
zebrał 2 fiszki • dzisiaj, 10:39

* * *

Os­tatnio zos­tała od­kry­ta an­ty­mate­ria i 'doesn't mat­ter' co ma się do 'dark mat­ter' ni­jak i nie ma żad­ne­go wpływu na co­kol­wiek w Universe. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • dzisiaj, 04:07

Czy można upaść niżej?

Sam nie wiem. Ja już nic nie wiem, czy to wciąż dno, czy może szczyt wszystkiego. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • dzisiaj, 02:34

* *

miłość pięknie wykańcza 

dziennik • wczoraj, 16:39

* *

może nie święte­go, ale mam trochę spo­koju, odkąd mój duch od­na­lazł brat­nią duszę w pos­ta­ci dymu 

dziennik
zebrał 3 fiszki • wczoraj, 10:30

czasem tęsknię za samą sobą

Pra­wie każda cząstka ele­men­tarna wszechświata ma swo­jego an­tyod­po­wied­ni­ka. Ra­zem ze swoją an­tycząstką tworzą parę, są iden­tyczne, ale się nie to­lerują. Mówi się też, że cząstka i an­tycząstka są swoimi lus­trza­nymi od­bi­ciami, a [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 19:27

* * *

z na­tury jes­tem raczej rybą, niż małpą. pra­wo głosu jest mi zbędne, a wo­da wpływa na mnie kojąco, nie zmy­wając przy tym grzechów, które na­leżą się mi, jak ry­bie ości 

dziennik
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 09:40

no(k)turn

zos­ta­wiła tu j.ego
między swoimi
naj­lep­szy­mi cytatami 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2017, 21:21

Międzyświat

Kiedy przychodzi je­sień mam ta­ki niedo­syt. Ni­by zim­no, her­ba­ta, koc, ni­by książka. Trochę deszczu spad­nie, liści trochę i trochę łez. Roz­puści się z wnętrza nadzieja, włosy się roz­puszczą i ka­wa. Lub uparzy się. Lub ja się sparzę. Lub mi będzie ciągle chłod­no. I w ręce i w sercu. 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 20 września 2017, 17:25

Lustracjo o pani nowobogacka powiedz kto jest naj bardziej zakłamany na świecie w gwarze biłgorajskiej

Tak umiejętnie umieć ob­niżyć po­ziom nau­cza­nia że już w dru­giej kla­sie li­ceum
człowiek nie wie jak ma w zwyczaj­nym pa­miętni­ku skle­cić jed­no pros­te zda­nie
to trze­ba mieć [...] — czytaj całość

dziennik • 20 września 2017, 16:45
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 16:26róż li­la sko­men­to­wał tek­st lu­bię czy­tać... sa­moz­wańczych gra­fomanów [...]

dzisiaj, 16:19róż li­la sko­men­to­wał tek­st kogucik

dzisiaj, 16:11wdech sko­men­to­wał tek­st kogucik

dzisiaj, 16:08bystry.76 do­dał no­wy tek­st kogucik

dzisiaj, 16:06Cris wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

dzisiaj, 16:05PearlSoul25 do­dał no­wy tek­st Ze słońca sy­pie śnieg

dzisiaj, 15:46róż li­la do­dał no­wy tek­st w poez­ji ce­nię biały, [...]

dzisiaj, 15:44róż li­la do­dał no­wy tek­st ciętrzewia

dzisiaj, 15:42Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia