Nowe dzienniki

W tym miej­scu znaj­dziesz no­wo do­dane dzien­ni­ki — zgromadziliśmy 2286 dzienniki.

Antywalinalizsy

Neola­nis­tycznie wa­run­ko­we zacho­wania ko­jarzo­ne są z przeszłością i le­niwym spoj­rze­niem w bok, gdzie przechodzący człowiek widzi przed sobą lęk poz­ba­wiony skru­pułów i zacho­wań między­ludzkich, czy­li wza­jem­ności, by wspierać się wza­jem­nie, i nie [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 08:00

16.08.2018r.

Sier­pień, to czas, gdy w og­rodzie,czy też na północ­nym bal­ko­nie, tym bez­pośred­nio wi­tającym się z og­romnym krze­wem ka­liny, nie da się zjeść obiadu lub wy­pić ka­wy bez upor­czy­wego i łako­mego to­warzys­twa os, [...] — czytaj całość

dziennik • przedwczoraj, 07:33

8.08

Czym jest czas wo­bec cze­goś, na co nie szko­da nam cze­kać i czym są gra­nice wyob­raźni wo­bec te­go, co marzy­my przeżyć?

Wszys­tko wyśniłam. Na ja­wie słońce grzało równie moc­no a po­ciągo­wa klimatyzacja [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • przedwczoraj, 01:13

Datownik

Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. Dnie zmuszają do prze­myśleń. Nie "skąd", ale "dokąd". Mi­mo dużej liczby ludzi wokół mnie nie mogąc zna­leźć ni­kogo blis­kiego zacząłem myśleć "Ko­go Ty właści­wie szu­kasz?". No właśnie, kogo?
Ko­goś kto płonie. Szu­kam pas­ji, ob­sesji. Czu­je się jak człowiek który pot­rze­buje wewnętrzne­go og­nia do życia.
Gdy­by spot­kać ko­goś kto płonie, kto jest w sta­nie rzu­cić we mnie is­krę. Gdy­bym tyl­ko mógł zapłonąć. 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 sierpnia 2018, 18:41

Poezja życia

Je­dyne, co re­kom­pensu­je brak weny
to brak wstydu.


(L) 

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 15 sierpnia 2018, 06:57

Relaqtamiloapilacyjnośc

Ten rusz jej mar­twy jak ot­chłanie jej wyob­raźni niemajęnej i po­roz­niecA­NEJ nędzną ludzką nędzą i krwiożer­czym spoj­rze­niem wa­li we mnie łóżkiem i przeczołkiem o niemo­ralną ziemie
czy to jest Af­ga­nis­tan, nie umiem jej [...] — czytaj całość

dziennik • 14 sierpnia 2018, 10:09

spacer w deszczu

wczo­raj przy­kuł moją uwagę brzy­dal... szedł pod rękę z piękną
literaturą 

dziennik
zebrał 4 fiszki • 12 sierpnia 2018, 12:29

Proza życia poety

Margines
je­dyna pros­ta, na którą wychodzę.


(L) 

dziennik
zebrał 5 fiszek • 9 sierpnia 2018, 09:14

Proza życia poety

Z duszą na łopatce.


(L) 

dziennik
zebrał 3 fiszki • 4 sierpnia 2018, 10:50

Poezja życia

Gwóźdź do trumny
przy­bij piątkę.


(L) 

dziennik • 3 sierpnia 2018, 09:50
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Aktywność

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk

wczoraj, 20:58Thé vert sko­men­to­wał tek­st w podróży

wczoraj, 20:31zofija do­dał no­wy tek­st Najlepiej w życiu wychodzi [...]

wczoraj, 20:13zofija do­dał no­wy tek­st Horyzont - kryjówka słońca.  

wczoraj, 19:47zofija sko­men­to­wał tek­st Biedactwo wewnętrzne